خوابگاهی که فرصت تحصیل را از دانشجویان گرفته است!
گزارشی از وضعیت خوابگاهی دانشگاه شیراز؛
متاسفانه در خوابگاه ولایت واقع در پردیس ارم دانشگاه شیراز مشکلاتی وجود دارد که فرصت پرداختن به تحصیل را از دانشجویان ورودی جدید گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار