تحصیل رایگان ترم اول برای ورودی‌های بهمن در دانشگاه اشراق بجنورد 
مسئول آموزش دانشگاه اشراق خراسان شمالی گفت: در سال جاری مرحله تکمیل ظرفیت و بهمن ورودی‌های جدید دانشگاه اشراق بجنورد در ترم اول به صورت رایگان خواهد بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار