«شیگلوز» مجرم اصلی ماجرای مسمومیت ۳۵ دانشجوی اصفهانی
مدیر روابط عمومی دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان مطرح کرد
مدیر روابط عمومی دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان گفت: اداره بهداشت هنوز علت مسمومیت را به صورت مکتوب اعلام نکرده است، ولی به صورت شفاهی علت این مسئله را ویروس «شیگلوز» اعلام کرد است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار