عزل و نصب خارج از عرف و همراه با بی‌قانونی روسای دانشگاه‌ها به صلاح کشور نیست
بسیج دانشجویی شهرستان تیران و کرون:
بسیج دانشجویی شهرستان تیران و کرون در اعتراض به روند عزل نصب رئیس دانشگاه علمی- کاربردی این شهرستان طی بیانیه‌ای تاکید کرد: روند عزل و نصب روسای دانشگاه‌ها، خارج از عرف و همراه با بی قانونی‌ها در شرایط فعلی جامعه به صلاح فعالیت‌‌های علمی کشور نیست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار