عربستان رآکتور اتمی می‌سازد
رئیس شهرک سعودی «علوم و تکنولوژی ملک عبدالعزیز» خبر داد
رئیس شهرک سعودی «علوم و تکنولوژی ملک عبدالعزیز» از آغاز به کار این شهرک برای تاسیس اولین رآکتور هسته‌ای عربستان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار