بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارکنان علوم پزشکی ایلام عضو خانواده شهدا و ایثارگران هستند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارکنان این دانشگاه عضو خانواده شهدا و ایثارگران استان هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار