ایران و روسیه در تلاش برای تجارت راهبردی
جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در دوره جدید تلاش می کنند همکاریهای تجاری خود را در ساختاری راهبردی ساماندهی کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار