دانشگاه آزاد نقش موثري در تحقق عملي اقتصاد مقاومتي دارد
رئیس دانشگاه آزاد اصفهان:
رئیس دانشگاه آزاد اصفهان گفت: ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي علمي، پژوهشي و نيروي انساني متخصص دانشگاه آزاد، امكان ايفاي نقش مؤثر و جدي اين مجموعه عظيم علمي را در تحقق عملي اقتصاد مقاومتي فراهم ساخته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار