نحوه پذیرش مرحله دوم آزمون دکتری بررسی شد
معاون آموزشی دانشگاه تهران:
حسین حسینی گفت: جلسه معاونان آموزشی دانشگاه های تهران برای هماهنگی در آزمون دکتری و اقدامات دانشگاه ها در مرحله دوم این آزمون برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار