دانشجویان بوشهری کدام دغدغه را داشته باشند؛ آب یا امتحان!
قطحی آب به خوابگاه‌های دانشجویی بوشهر رسید؛
این روزها دانشجویان بوشهری باید علاوه بر دغدغه درس خواندن و امتحان دادن، دغدغه بی آبی را نیز داشته باشند تا جایی که گفت‌وگو در رابطه با مشکل بی‌آبی نقل محافل دانشجویی در جلسه امتحان شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار