مشکلات کامیون داران در دیدار امروز با رهبری مطرح می‌ شود
عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی:
شایان نادری گفت: در متن سخنرانی امروز حکم کامیون دار معترض دستگیر شده که به یک سال زندان محکوم شده است نیز مطرح می شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار