سخت‌گیری‌های جدید آمریکا درباره ورود مهاجران خاورمیانه‌ای
وزیر امنیت داخلی امریکا خبر داد:
وزیر امنیت داخلی آمریکا در کمیته سنا گفت که تدابیر جدیدی برای سخت گیری در مورد مهاجران خاورمیانه ای که با عبور غیرقانونی از مرزهای جنوبی وارد این کشور می شوند، اندیشیده شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار