درخواست دانشجویان بسیجی تهران شمال از هاشمی برای پاسخگویی به سؤالات
با توجه به احتمال حضور هاشمی رفسنجانی در واحد تهران شمال، بسیج دانشجویی این واحد از وی خواست فرصتی هر چند کوتاه برای ارائه سوالات و مطالبات دانشجویی در اختیار نماینده این تشکل دانشجویی قرار داده شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار