گردشگری دنیا را به سمت اعتدال پیش می برد
رئیس سازمان میراث فرهنگی:
سلطانی فر گفت: در دولت یازدهم به ویژه پس از برجام، روند رو به رشد ورود گردشگران را به کشور شاهد هستیم به طوری که رشد میانگین ورود گردشگر به ایران در هر سال ۱۰ درصد بوده که این دو برابر میانگین جهانی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار