آمادگی دانشگاه پیام‌نور در ارائه خدمات به فارسی‌آموزان خارجی
رئیس دانشگاه پیام‌نور از آمادگی کامل این دانشگاه در ارائه خدمات به فارسی‌آموزان خارجی خبر داد و گفت: خدمات گسترده‌ای برای جذب بیشتر دانشجویان خارجی در این دانشگاه برنامه‌ریزی شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار