دومین جلسه «خط امام» با حضور دبیر سابق اتحادیه امت واحده
به همت دفتر تحکیم وحدت برگزار می‌‌شود؛
دومین جلسه از سلسله جلسات چالشی «خط امام» با حضور دبیر سابق اتحادیه امت واحده و به همت دفتر تحکیم وحدت برگزار می‌‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار