خطر بیخ گوش بزرگترین غول‌های نفتی
شرکت های نفتی اروپایی آمار چهارماهه اخر سال ۲۰۱۶ شرکتشان را اعلام کردند و به نطر می رسد که سود این شرکت ها افت پیدا کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار