آیین نامه‌های حجاب در دانشگاه‌ها خاک می‌خورند
معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر:
معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق (ع) بوشهر گفت: دانشگاه‌های معتبر دنیا حجاب را تعریف کرده است و برای پوشش دختران قانون تعریف و مطرح کرده است؛ اما آیین‌نامه‌های حجاب در دانشگاه‌های ما اجرایی نمی‌شود و در حال خاک خوردن است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار