امروز؛ پایان مهلت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان
اجرای طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم که از 12 مرداد آغاز شده بود امروز 31 مرداد به پایان می‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار