بارزانی باید کنترل فرودگاه های اقلیم را به دولت مرکزی واگذار کند
مهلت سه روزه بغداد به اقلیم کردستان
دولت عراق به حکومت اقلیم کردستان عراق سه روز مهلت داد تا برای اجتناب از ممنوعیت پروازهای بین المللی، کنترل فرودگاه های خود را به دولت مرکزی واگذار کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار