دانشجویان دانشگاه علامه تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند
برای سال تحصیلی ۹۶ - ۹۷؛
تمامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۹۶ - ۹۷ تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار گرفتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار