دانشگاه‌های ما تحرکی برای ورود به اغتشاشات ندارند/ دانشجویان بازداشت شده با وساطت من و نیلی آزاد شدند
غلامی در جمع خبرنگاران:
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه‌های ما هیچ تحرکی در ورود به این اغتشاشات نداشتند و این آمار قطعی است و روز اول تعدادی از افراد وارد دانشگاه شدند که با ورود دانشجویان به این موضوع و توسط دانشجویان به بیرون رانده شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار