جزییات چهار طرح بیمه‌نامه حوادث منازل فرهنگیان
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به جزییات بیمه نامه حوادث منازل فرهنگیان گفت:‌برای استفاده از این طرح هیچ اجباری وجود ندارد. ​
ارسال نظرات
آخرین اخبار