روسای شش کمیته فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی منصوب شدند
با حکم دهخدا؛
از سوی دکتر محمد رضا دهخدا رئیس فدراسیون طی احکامی جداگانه روسای کمیته‌های، آموزش و پژوهش، اقتصادی، امور استان‌ها و هیات‌های ورزشی، ارتباطات و رسانه، حقوقی و قوانین و مقررات و توسعه ورزش زنان منصوب شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار