سامانه جامع تجارت قاچاق را ریشه می‌کند
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور گفت: سامانه جامع تجارت، تعامل بازرگان با دستگاه‌های مختلف را یکپارچه می‌کند و امکان نظارت بر کل این چرخه را به صورت مرکزی فراهم می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار