بخشی از ساختمان کنگره آمریکا تخلیه شد
رسانه‌های آمریکایی از تخلیه یکی از ساختمان‌های مجموعه کنگره آمریکا در واشنگتن به دلیلی نامشخص خبر داده‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار