واکنش مجازی مردم به شهادت «سید نورخدا» چه بود؟ +تصاویر
شهادت سید نور خدا موسوی موجی از احساسات عمومی را برانگیخت و با زدودن غبار غفلت از اذهان روزمرگی مردم این دیار به یاد همگان آورد که امنیت امروز چه بهایی داشته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار