پاناما؛ شاهراه قاچاق مواد مخدر
همراه با گزارشگران «دوربین بر دوش» هیسپان تی وی:
در سال های اخیر، کشور پاناما به دروازه ای برای قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل شده و دولت این کشور در مهار و مبارزه با این معضل همچنان ناامیدانه در حال تلاش است. «دوربین بر دوش» هیسپان تی وی این سوژه را به تصویر کشیده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار