فرهنگ ایثار و شهادت، کشور را از بحران‌ها و تنگنا‌ها نجات داده است
جهانگیری در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت:
معاون اول رئیس جمهور گفت: فرهنگ ایثار و شهادت، کشور را از بحران‌ها و تنگنا‌ها نجات داده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار