سامانه جامع ارزی ۸۵ درصد پیشرفت داشته است
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
علی رهبری از پیشرفت ۸۵ درصدی سامانه جامع ارزی خبر داد و گفت: امسال تعاملات سامانه جامع ارزی با سامانه جامع تجارت تکمیل شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار