یکی از معاونان رهبر مخالفان ونزوئلا به کلمبیا گریخت
بعد از بازداشت معاون رهبر مخالفان ونزوئلا در مجمع ملی این کشور، دیگر معاون وی به کلمبیا گریخت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار