راهکارهای توسعه بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان به بحث‌ و بررسی گذاشته می‌شود
با حمایت معاونت علمی؛
با حمایت مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طی نشستی برای بیان تجربیات یک شرکت موفق، شرکت‌های دانش بنیان با راهکار‌های توسعه بازار آشنا می‌شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار