فرزند شیخ زکزاکی: گزینه‌ای برای حفظ جان پدرم نمانده!
فرزند رهبر شیعیان مظلوم نیجریه با انتشار نامه‌ای برای چندمین بار از توطئه رژیم وابسته نیجریه برای به شهادت رساندن پدرش خبر داده و نوشته «تقریباً همه گزینه‌ها برای نجات جان پدرم از دست رفته است.»
ارسال نظرات
آخرین اخبار