درباره نخود و لوبیا باید صحبت کنیم نه کارتخوان دفتر وزیر و سکوی نفتی!
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید درباره نخود و لوبیا صحبت کنیم، گفت: نمایندگان حق ندارند درباره کارتخوان دفتر وزیر و سکوی نفتی صحبت کنند.
منبع: آنا
ارسال نظرات
آخرین اخبار