تاثیر منفی دعواهای سیاسی بر بخش خصوصی
لیلاز مطرح کرد؛
همیشه سیاست چند قدم جلوتر از اقتصاد پیش رفته و برای آن تصمیم گیری کرده است. به طوری که جایی برای رقابت میان عرصه‌های صنعتی وجود ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار