مهاجرت انسان به سیاره‌ دیگر دیوانگی است
به اعتقاد برنده نوبل فیزیک ۲۰۱۹؛
به اعتقاد برنده نوبل فیزیک ۲۰۱۹ مهاجرت به یک سیاره‌ی دیگر واقعا کار دیوانه واری است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار