عطارد از مقابل خورشید گذشت!
بر اساس رصد نجوم‌شناسان؛
انجمن سلطنتی نجوم انگلیس تصاویر یکی از پدیده‌های زیبای آسمانی که هر ۱۳ سال یکبار رخ می‌دهد، منتشر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار