آقای استاندار؛ صدای ما را به گوش رئیس دولتی که ناتوان از صحبت با مردم است، برسانید
۷ دفتر تشکل دانشجویی زنجان در نامه‌ای:
۷ دفتر تشکل دانشجویی زنجان در نامه‌ای خطاب به استاندار این استان اعلام کرد: آقای استاندار ما از شما می‌خواهیم تا صدای این مردم رنج دیده را به گوش رئیس دولتی که خیال می‌کند حرف زدن با دنیا را بلد است! برسانید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار