تعدادی از دانشجویان علمی کاربردی برای کارآموزی به آلمان اعزام می‌شوند
امید مطرح کرد
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: برخی از دانشجویان واجد شرایط برای گذراندن بخشی از دروس تخصصی و کارآموزی‌های خود به کشور آلمان اعزام می‌شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار