دو دانشجوی روسی دانشگاه تربیت مدرس به دین اسلام مشرف شدند
در دانشگاه تربیت مدرس؛
به همت نهاد رهبری، دو دانشجوی روسی دانشگاه تربیت مدرس به دین اسلام مشرف شده و سپس ازدواج کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار