رئیس دولت اصلاحات رای خود را به صندوق انداخت
با حضور در حسینیه جماران؛
سید محمد خاتمی با حضور در حسینیه جماران رای خود را به صندوق انداخت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار