البلداوی: سفارت آمریکا همچنان در انتخاب نخست وزیر دخالت می‌کند / آمریکا میخواهد بقای نظامیان خود در عراق را هموار کند
یک عضو پارلمان عراق گفت که سفارت آمریکا در بغداد از طریق ابزار سیاسی خود در پارلمان به دنبال تحمیل اسامی مشخص برای تصدی نخست وزیری عراق است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار