در‌های شرکت کنتورسازی قزوین در اولین روز کاری سال به روی کارگران بسته شد
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
یکی از کارگران شرکت کنتورسازی گفت: در اولین روز کاری سال کارگران شرکت با در‌های بسته شرکت مواجه شدند و به همین دلیل مقابل اداره کار الوند تجمع کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار