مشروطی ترم برای دانشجویان دانشگاه علم و صنعت بی‌اثر اعلام شد
واحدی در گفتگو با دانشجو:
معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت گفت: با تصویب شورای آموزشی دانشگاه با توجه به شرایط کشور مشروطی ترم برای دانشجویان این دانشگاه در ترم جاری بی اثر اعلام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار