تدوین ارزیابی دقیق از آغاز فعالیت کسب و کار‌های کم خطر در استان‌های کشور/ تاکید بر رعایت عدم جابجایی‌های غیرضروری در کشور
رئیس جمهور در گفتگو با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد؛
رئیس جمهور با اشاره به آغاز فعالیت کسب و کار‌های کم ریسک در تهران از روز شنبه، به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد ارزیابی دقیقی حاوی نقاط قوت و ضعف آغاز فعالیت کسب و کار‌های کم خطر در استان‌های کشور برای طرح در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار