بهبود روابط آمریکا و روسیه در آینده نزدیک بعید است
اندیشکده کارنگی:
مواجهه آمریکا و روسیه در چند سال گذشته به خصوص بعد از انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا افزایش یافته و به نظر می‌رسد احتمال بهبود روابط روسیه و آمریکا در پنج یا هفت سال آینده ضعیف باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار