فناوری‌نانو «ماسک‌های تقلبی» را از «ماسک اصل» تفکیک می‌کند
به همت یکی از شرکت‌های تولید کننده نقاط کوانتومی؛
یکی از شرکت‌های تولیدکننده نقاط کوانتومی، نشانگر نانوذره‌ای ساخته که قابل خوانش با تلفن هوشمند بوده و مصرف‌کننده را نسبت به اصالت و کیفیت ماسک تولید شده، مطمئن می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار