منافع مردم ۲۰ سال پشت سد مجلس / چرا نمایندگان قانون انتخابات را اصلاح نمی‌کنند؟
انتخابات پویا ۵| پرونده ویژه اصلاح نظام انتخابات؛
منتقدین استانی شدن انتخابات معتقدند کاندیدایـی به نماینــده انتخــاب می‌شــود کــه رأی بیشــتری در اســتان آورده باشــد و تحــت ایــن شــرایط تعــداد زیــادی از افــراد شــرکت کننده رأی خــود را بی اثــر دیــده کـه در نتیجـه موجـب سـرخوردگی ایـن افـراد و عـدم شـرکت در دور بعـدی انتخابـات می‌شــود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار