کرونا بی‌اعتباری رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه را روشن کرد
رئیس‌جمهور:
رئیس‌جمهور با اشاره به تبلیغات رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه در ایام کرونا علیه کشورمان گفت: کرونا برای مردم ما روشن کرد که این رسانه‌ها چقدر بی‌اعتبار هستند. این از نکات مهمی بود که مردم به رسانه ملی اعتماد کنند و به رسانه‌های بیگانه به تردید بنگرند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار