خرابکاری نخست وزیر رژیم اشغالگر در مسیر عادی سازی روابط با ابوظبی
رسانه‌های صهیونیستی؛
رسانه‌های صهیونیستی مدعی اند که امارات درپی اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نقد توافق تسلیحاتی آمریکا با این کشور قرار از پیش تعیین شده برای دیدار میان مقامات عالی رتبه سه طرف را لغو کرده اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار